Nærlæsning

Hvorfor skal du læse som en forfatter?

Fordi du, udover at blive en bedre læser, også bliver bedre til selv at skrive.

Den måde, man læser på, svarer i bund og grund til den måde, man skriver på, ord for ord, sætning for sætning, og derfor er der en afgørende forbindelse mellem læsning og skrivning, man ikke må overse som forfatter. Ved at læse som en forfatter, lærer du ganske simpelt noget, du ikke kan lære på anden måde; noget, der er nærmest umuligt at undervise i og blive undervist i.

På engelsk kalder man det RLW, en forkortelse for Read Like a Writer, men man kunne også kalde denne måde at læse litteratur på for Læs som en tømrer eller Læs som en arkitekt, fordi du i virkeligheden læser for at forstå bogens byggesten og konstruktion.

Forfatteren David Jauss laver netop sammenligningen med en tømrer, der kigger på et hus:

“… reading won’t help you much unless you learn to read like a writer. You must look at a book the way a carpenter looks at a house someone else built, examining the details in order to see how it was made.”

Lige som tømreren kigger på huset for at finde ud af, hvordan det er konstrueret, så han kan bygge et selv, skal du kigge på en tekst eller en bogs enkeltdele for at finde ud af, hvordan du kan overføre disse elementer til opbygningen af din egen tekst.

Man kunne gå så vidt som til at sige, at der ikke findes nogen bedre måde at blive bedre til at skrive på, end at skrive og læse som en forfatter.

Læs som en forfatter

Når du læser som en forfatter, læser du for at lære om at skrive. Og for selv at blive bedre til at skrive, fordi næste skridt selvfølgelig er at overføre det, du lærer til din egen skrivning og dermed dine egne tekster. I stedet for udelukkende at læse for din fornøjelses skyld, for indholdet eller for at forstå tekstens idéer og tanker om verden og mennesket, læser du med det mål for øje at blive bedre til at forstå, hvordan teksten er sat sammen af forfatteren, og hvad du får ud af at læse den pågældende tekst eller bog.

At læse som en forfatter er derfor en bestemt måde at læse på, hvor målet er at lokalisere de vigtigste skrivevalg, der er repræsenteret i teksten, altså nogle valg forfatteren har truffet i sin skriveproces for at få noget bestemt frem. Når du læser på denne måde, tænker du dermed over forfatterens valg af ord, teknikker, strukturer, plotopbygning osv., og hvilken indflydelse de har på dig som læser. Du reflekterer over, hvad det er ved teksten, som får dig til at føle på en bestemt måde. Hvorfor responderer du på teksten, som du gør?

Sådan gør du

At læse som en forfatter, betyder, at du sætter farten på din læsning ned og begynder at nærlæse teksten. Ord for ord, faktisk!

Det andet du gør, er at stille spørgsmål til teksten.

Indledes et kapitel fx med et citat, kan du spørge dig selv, hvorfor forfatteren har valgt at gøre det? Du kan spørge dig selv, hvilke tanker, associationer og følelser, citatet frembringer i dig? Du kan spørge, hvordan forfatteren formidler bagvedliggende tanker, ironi, tone osv.

Du kigger altså på effekten af det, du læser. Hvordan er det, forfatteren fremkalder forskellige reaktioner hos dig? Hvorfor kan du blive ved med at huske noget nedskrevet, når næsten alt, hvad vi konkret læser, forsvinder fra vores hukommelse igen? Tilbage er ofte kun den overordnede forståelse eller idé fra teksten. Hvad gør, at du lige præcis husker denne linje, dette ord? Hvordan gjorde det indtryk på dig? Og hvorfor?

Spørg gerne dig selv, om forfatterens intention med teksten. Hvad er det han eller hun gerne vil fortælle? Du skal selvfølgelig ikke lave en lang litterær analyse af hver eneste tekst, du læser, men du skal i stedet lægge mærke til, hvad det er forfatteren er særlig god til i den pågældende tekst.

Lav også forbindelser til din egen skrivning og dine egne evner som forfatter. Hvis det var dig, der skrev denne historie, hvor ville du så bevæge den hen? Og hvorfor mon forfatteren bevæger den i en anden retning, end du selv ville have gjort? Hvad er det, forfatteren fortæller dig ved at gøre det på denne måde?

Sid med en notesbog, når du nærlæser, så du kan gøre dig notater og, hvis muligt, overføre det til din egen skrivning med det samme. Skriv og streg over i den bog, du læser, da dine små noter ofte kan tjene som inspiration senere.

Stil evt. dig selv disse spørgsmål i din notesbog, mens du læser:

  • Hvilken teknik bruger forfatteren?
  • Er teknikken god? Effektiv? Virkningsfuld?
  • Kan jeg bruge teknikken i min egen skrivning? Hvad ville fordelene være? ulemperne?

Læs som en forfatter

Processen

Når du nærlæser en tekst, kigger efter byggestenene og spørger ind til de enkelte elementer, sker der flere ting, som bevæger sig i gennem dig som en proces:

  • For det første giver du dig selv tid til at absorbere det, du læser.

Når du læser langsomt, giver du dig selv tid til at indtage både de enkelte ord og sætninger, men også til i højere grad at fornemme strukturen og den overordnede sammenhæng.

  • For det andet samarbejder du med teksten på en helt anden måde, så du også når at fordøje, det du læser.

Man kunne sige, at du i stedet for at læse, indtager teksten og lader den passere igennem dig. Du smager på ordene og opdager alt det, der ligger gemt mellem linjerne og forstår med sanserne.

  • Input bliver dermed til output, så du i sidste ende tilegner dig byggestenene og teknikkerne i det, du læser.

Når du fokuserer din opmærksomhed på ordene, som jo er det rå materiale, bøger og tekster opbygges af, kan du mærke deres effekt og dermed bedre afkode de kvaliteter, som god litteratur skabes af.

Fremfor at kalde det en didaktisk læsemetode, kunne man snarere kalde det læsning med udgangspunkt i effekten. Helheden får dig til at kigge på elementerne for at blive klogere på, hvordan enkeltdelene frembringer en specifik virkning hos dig.

Tag noter

Reflekteret læsning

Det kræver en masse refleksion og hårdt arbejde at læse på denne måde, men det betaler sig. Se på det som din egen litterære uddannelse og prioriter det.

Så læs som en forfatter næste gang, du sætter dig med en bog, som du tænker kan have indflydelse på din egen skrivning. Det betyder ikke, at du nødvendigvis skal læse alle bøger på denne måde. Jeg har fx arrangeret mig, sådan, at en del af min arbejdsdag består af fokuseret læsning, typisk tidligt om morgenen sammen med morgenkaffen, mens jeg læser afslappet og for nydelsens og underholdningens skyld om aftenen og som godnatlæsning.


Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>